Podaci firme ::::.
Selo Rogljevo bb
Negotin, 19318
Srbija
Tel.: 019/541-120
Mapa

service description:

Podrum VINO-GRADE nalazi se u selu Rogljevu, 20 km od Negotina i pripada čuvenom rajačkom vinogorju. Podrum VINO-GRADE iz Rogljeva može godišnje da preradi 70 tona grožđa, od čega veći deo ubira sa sopstvene plantaže.

o Podrumu Vino Grade
Porodica Stanković poseduje pivnicu koja je sagradjena sredinom XIX veka u okviru kompleksa Rogljevskih pivnica, a koja je adaptirana za prijem gostiju. Pivnica se nalazi na karti puteva vina Srbije i u njoj se može degustirati i kupiti vino i rakija spravljeni po porodičnoj recepturi i tradiciji.

Tradicija proizvodnje vina naše porodice prema nekim podacima može se vezati za 1870. godinu kada je na mestu zvanom Pivnice deda Stanko, pradeda moga deda Koste, sagradio svoj vinski podrum (pimnicu), mada je sigurno da je i mnogo ranije proizvodnja grožda i vina bila osnovna delatnost meštana sela Rogljevo.
Bulevar vojvode Putnika br. 5
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Današnji izgled BIP-a

čime je obelezeno dostignuce koje je u to vreme BIP uvrstilo u sam vrh evropskih proizvodača piva. Modernizujući svoje kapacitete BIP je 1972. godine izgradio novu varionicu za varenje piva ZIEMANN koja je u to vreme bila poslednje dostignuće tehnike. Kapacitet ove varionice bio je 1,5 miliona HL, sto je opet samo potvrdilo BIP kao lidera proizvodnje piva na Balkanu.

Strategija razvoja BIP-a bazirala se na korišćenju raspoloživih resursa i razvoja proizvodno uslužnog programa. Stremeći najvisem kvalitetu svojih proizvoda i usluga BIP je, ucčstvujući na mnogobrojnim domaćim i inostranim selekcijama, smotrama i ocenjivanjima, osvojio 160 zlatnih medalja, 7 kristalnih kupova, 3 Oskara za kvalitet, i 3 Trofeja za visok internacionalni kvalitet. Prva zlatna medalja za kvalitet osvojena je daleke 1889. godine na Svetskoj izlozbi u Parizu.

BIP je zadržao lidersku poziciju na tržištu Srbije sve do 1997. godine, kada je iz nepoznatih razloga došlo do zapaljivanja električne instalacije u varionici ZIEMANN, što je prouzrokovalo prelaz na rad druge stare varionice STEINEKER koja je imala duplo manji kapacitet proizvodne piva. Iako je BIP imao razradjenu prodajnu mrežu u svih šest proizvodnih pogona i velikom broju prodajnih centara, ovaj nedostatak izazvan havarijom, iskoristile su do tada neke mnogo slabije pivare koje su preuzele veliki deo BIP-ovih kupaca.

Krajem 1998. u skladu sa odredbama novog Zakona o preduzeću i Zakona o klasifikaciji delatnosti BIP posluje kao Akcionarsko društvo ’’Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića’’. BIP je zatim izvršio svojinsku transformaciju (prvi i drugi krug) i vlasnici nad njegovim kapitalom su postali preko četiri hiljade akcionara fizičkih lica, Akcijski fond i Fond PIO i druga pravna lica. Sredinom 2003. godine vlasništvo nad kapitalom od oko 29% stiče Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja.

Sredinom 2007. godine nakon sprovedenog tenderskog postupka većinsko vlasništvo nad kapitalom od 51% stiče konzorcijum pravnih lica: Alita ab iz Litvanije i United Nordic Baverages ab iz Švedske.

Zbog veoma teskog stanja u kome se tada nalazio BIP ugašeni su pogoni u Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Čačku, dok je i fabrika sokova Dunavgrad prebačena u pogon Mostar, gde je sada objedinjena proizvodnja piva i sokova. U pogonu Dunavgrad ostala je da radi BIP-ova sirćetana, čiji je proizvod BIP - SIRCE, jedno od najtraženijih na domaćem trzistu.

Februara 2010. godine Agenija za privatizaciju Republike Srbije raskinula je ugovor sa Kupcem zbog neizvršavanja kupoprodajnih obaveza, a većinsko vlasništvo nad kapitalom preneto je na Akcijski fond, a zatim na Agenciju za privatizaciju.

Od 08.06.2010. Odlukom o restrukturiranju Agencija za privatizaciju Republike Srbije promenila je poslovno ime BIP-a u ime Akcionarsko društvo ’’Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića’’ u restrukturiranju pod kojim i sada posluje.

Beogradska industrija piva sada zaposljava oko 500 radnika i uspesno se bori za primat na domacem trzistu , sa veoma jakom konkurencijom velikih svetskih i domaćih proizvodača piva i sokova. U fokusu poslovne filozofije BIP-a primarno mesto zauzima kvalitet proizvoda, a u prilog tome govore i dosadašnja brojna nacionalna i međunarodna priznajnja za kvalitet najvišeg ranga.

Facebook